Wednesday, August 17, 2011

Thursday, August 4, 2011

ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣು

IMG_1132 by guru.nempu
IMG_1132, a photo by guru.nempu on Flickr.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಯಾನನ್ DSLR ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಆಶಾಡಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದು ನೆಂಪಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಡ್ಡಾಡಿದಾಗ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ. DSLR ಹಿಡಿದು ಕಲಿಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು...

Camera model: Canon 600D (18-135 mm)